ВИКОНАНІ РОБОТИ

Влаштування протифільтраційного екрану та дренажної системи для збору фільтратів

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Бентонітові мати «ACTIMAT» Дренажні мати трубчастого типу «DRAINTUBE»